مرور برچسب

استفاده از منابع مالی و مزایای محیط بانان

۲ مدیر ارشد سازمان محیط زیست کشور بازداشت شدند

یک منبع آگاه در سازمان محیط زیست از بازداشت دو مدیر این سازمان خبر داد. #بازداشت#مدیران#ارشد#سازمان#محیط_زیست به گزارش افسران، یک منبع آگاه در سازمان محیط زیست بازداشت دو مدیر این سازمان را تأیید کرد. براساس اطلاعات به دست آمده