مرور برچسب

استفاده از ظرفیتهای مردمی

اعلام تمهیدات هلال احمر برای پیاده روی اربعین

رئیس جمعیت هلال‌احمر در جلسه ستاد عملیاتی اربعین این جمعیت بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی‌برای برگزاری هرچه بهتر مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی تاکید کرد. #تمهیدات#هلال_احمر#برای#اربعین به گزارش خبرگزاری افسران، پیر حسین کولیوند،