مرور برچسب

استفاده از روش های نرم و عقلائی

مفهوم‌شناسی سبک زندگی اسلامی / زندگی اجتماعی اسلامی

منظور از سبک زندگی، نخست سبک زندگی اجتماعی است که همه یا بیشتر مردم یا قشر مؤثری از جامعه بدان عمل می‌کنند و در رفتارشان منعکس می‌شود. #شناخت#زندگی#اسلامی#نظرگاه#علامه#مصباح#یزدی انگیزه‌ی برگزاری این همایش، فرهنگ‌سازی درباره‌ی‌