مرور برچسب

استعمال مواد صنعتی

زنان متاهل بیشتر از دختران مجرد در معرض آسیب اعتیاد

  برآوردهای آماری نشان می دهد، زنان متاهل بدلایل مختلف بیشتر از دختران مجرد در دام آسیب اعتیاد قرار می گیرند. #اعتیاد#زنان#متاهل دختران مجرد بدلیل انتخاب‌های متعددی که برای آینده دارند و با پدر و مادر و سایر اعضای خانواده زندگی