مرور برچسب

استعمار جهانی

وارونگی لباس دین بر قامت ناراست استعمار

واقعیت این است که استعمار جهانی برای سلطه بیشتر و بهتر بر سرزمین‌های اسلامی هدفی را نشانه رفت که اهمیت و نقش بی بدیل آن در عرصه‌ی اجتماع و در میان مردم محرز گردیده بود. #رسوخ#استعمار#اعتقادات#دینی#کشور_های#مسلمان «دشمن امروز بر روى