مرور برچسب

استعفای گوترش

درخواست اسرائیل برای استعفای گوترش و واکنش آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به درخواست اسرائیل برای استعفای گوترش با حمایت تلویحی از وی گفت:انتقاد مشروع از اسرائیل و هر دولت دیگری سازنده ومناسب است و ما از انتقاد از دولت خود استقبال می کنیم. میلر اضافه کرد: بدیهی است که