مرور برچسب

استعداد معنوی

جهاد تربیتی و تربیت جهادی در آموزش و پرورش سر لوحه کار

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: امروز خیلی بیشتر از گذشته نیازمند جهاد تربیتی و تربیت جهادی هستیم و باید به عنوان سرلوحه کار همه در آموزش و پرورش قرار گیرد. #کریمیان#مدیر_آموزش#تربیت#اسلامی#جهاد#تربیتی علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش