مرور برچسب

استعدادیابی هنر منتظرانه

بایسته های غنی سازی اوقات فراغت با مهدویت / فراغت منتظرانه

با انتظار است که انسان ها درمی یابند که برای پذیرش امام(عج) باید در خود آمادگی جسمی روحی ایجاد کنند و اوقات فراغت بهترین فرصت برای ایجاد این آمادگی ها است. این ایام ظرفیت تربیت یاران باصلابت و بامحبت برای ظهور را دارد.