مرور برچسب

استشمام بوی رنگ

مسمومیت دانشجویان در دانشگاه تهران/ عامل انتشار بوی نامطبوع

روابط عمومی اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران درباره استشمام بوی نامطبوع در یکی از خوابگاههای این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد. #مسمومیت#دانشجویان#دانشگاه#تهران به گزارش خبرگزاری افسران، روابط عمومی اداره کل امور خوابگاه های