مرور برچسب

استرتژی وحدت

تـأثـیرات فرهنگى انقلاب اسلامى ایران در تحولات بین المللى

بـررسـى آثـار فـرهـنـگـى يك انقلاب و ميزان نفوذ وگسترش آن درجهان , امر آسانى نيست و قبل ازهر چيز نياز به گذر زمان دارد تا بتوان به قضاوتى درست دست يافت . تاثیر#فرهنگی#انقلاب#بر_تحولات#بین_المللی از حـيـات پـربار انقلاب اسلامى ايران