مرور برچسب

استرتزی امام خمینی

پنج هدف و استراتژی راهبردی امام خمینی(ره)/ بررسی امام از ابعاد مختلف

هر چند برخی از علما و دانشمندان علوم اسلامی از دیر باز در احکام فقهی خود اشاره‌های گذرایی به برخورداری از قدرت برای اجرایی کردن احکام اسلامی داشتند، ولی شاید به جرأت بیان کرد هیچ کس همچون امام خمینی(ره) این چنین استراتژیک راهبردی را در پیش