مرور برچسب

استراتژی دشمن

فتنه‌گری و نفوذ استراتژی دشمن در قبال انقلاب اسلامی

فعال سیاسی هرمزگان گفت: آمریکا میوه‌اش را ازبرجام چیده و بخاطر همین با ما کنار نمی‌آید و استراتژی فتنه‌افروزی در کشور را دنبال می‌کند. #نفوذ#استراتژی#دشمن#انقلاب عبدالله حاجی صادقی درگفت وگو با خبرگزاری فارس در بندرعباس گفت: اوباما