مرور برچسب

استراتژیک نظامی و سیاسی

نقشه جنگی اسرائیل برای کانال سوئز / دلیل کوچ اجباری ساکنان غزه

 شبه جزیره سینا برای ایالات متحده و اسرائیل از اهمیت استراتژیک نظامی و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است، در عین حال این جغرافیا به عنوان نخستین خط دفاعی امنیتی مصر در داخل و منطقه تعریف شده؛ این همان واقعیتی است که موشه دایان، وزیر دفاع