مرور برچسب

استراتزی توسعه انقلاب

انقلاب و تاثیر آن بر خودباوری و خروج از خودباختگی

انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار زیادی دارد که یکی از این دستاوردها تاثیر انقلاب بر خودباوری مردم و بیرون آمدن آنها از خودباختگی است. #انقلاب#فرهنگ#خودباوری انقلاب اسلامی و تغییر فرهنگ خودباختگی به خودباوری به تأثیر از سرشت امام