مرور برچسب

استحقاق سنجی

اجرای برنامه رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده توسط کمیته امداد

مدیرکل بهداشت، درمان و بیمه‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) از افزایش ۱۲۰ درصدی سرانه غذایی ماهانه مادران شیرده خبر داد و گفت: حدود ۶۰ هزار کودک زیر پنج سال نیز از طریق دریافت سرانه سبد غذایی، تحت حمایت این نهاد قرار دارند.