مرور برچسب

استحاله فرهنگی و دینی، اینترنشنال

استحاله فرهنگی و دینی در ایران، راهبرد اصلی شبکه‌ اینترنشنال؛ هیچ چیزی مقدس نیست حتی دین!

شبکه اینترنشنال که در اوائل تاسیس‌اش، برای اعتماد سازی و جذب(بخوانید فریب) مخاطب ویژه برنامه‌های دینی از جمله پیاده روی اربعین، سنت‌های عزاداری مردم ایران در محرم را تولید می‌کرد اما حالا اینچین به تضعیف عقائد، باورها و تقدس زدایی از همه