مرور برچسب

استثمار کودک

مهمترین آسیب های کودکان کار/ لایه های پنهانی مساله کودکان کار

فعال حقوق كودک می گوید: دو راه فرار از مسئولیتی که مسئولان در حوزه کودک کار در پیش گرفته اند، یکی بحث آمار است که معمولا از ارائه آمار چشم‌پوشی می کنند و دیگری تاکید بر وجود مافیا است که نوعی فرار از مسئولیت است.