مرور برچسب

استبداد رای

آسیب های فردی و اجتماعی تکبر در روایات

در درمان رذایل اخلاقی، توجه به آسیب‌هایی که از ناحیه‌ی آنها متوجه شخص است، تا حد بسیاری در او بازدارندگی ایجاد می‎‌کند. تبعات#اجتماعی#فردی#تکبر پرداختن به پیامدهای تکبر از آن جهت اهمیت دارد که نه تنها شناخت ما را در زمینه‌ی این