مرور برچسب

استان کردستان

طرح اشتغالزایی جایگزین کولبری در ۳ استان

معاون اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت گفت: 7 هزار طرح اشتغالزایی جایگزین کولبری در ۳ استان آذربایجان غربی،کرمانشاه و کردستان ایجاد شده است. #راه_اندازی#اشتغال#جایگزین#کولبری خبرگزاری افسران، مرتضی نیازی معاون اشتغال اجتماع محور بنیاد