مرور برچسب

استانداردهای، غرب، رژیم صهیونیستی

استانداردهای دوگانه غرب در قبال جنابات رژیم صهیونیستی

⭕️ عصبانیت تحلیلگر انگلیسی از استانداردهای دوگانه غرب در برخورد با جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان! «ریچارد مدهرست» تحلیلگر انگلیسی: "مردم در حال فهمیدن میزان دروغگو بودن رسانه‌ها هستند؛ اقدامات سربازان روس علیه اوکراینی‌ها با