مرور برچسب

استادان زبان فارسی جین

اعطای عنوان استاد افتخاری دانشگاه پکن به رئیس جمهوری اسلامی ایران

رئیسی استاد افتخاری دانشگاه پکن شد.  آیین اعطای عنوان استاد افتخاری دانشگاه پکن به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس، اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.