مرور برچسب

اساس مصالح دینی

حکمت و دلیل جلو ایستادن مردها در نماز چیست؟

در ابتدا باید گفت که فقهاء در لزوم و عدم لزوم عقب تر ایستادن خانم ها از مردها در نماز اختلاف نظر دارند و لزوم این مسئله مورد اتفاق تمام فقهاء و مراجع تقلید نیست. #حکمت#ایستادن#مردان#جلوتر#زنان#در_نماز  بلکه بعضی از مراجع معظم تقلید