مرور برچسب

اساس فعالیت ها

پروسه ارزشیابی کارکنان دادگستری تهران در سال ۱۴۰۱ آغاز شد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران از آغاز فرایند ارزشیابی کارمندان این دادگستری در سال 1401 خبر داد. 3سجودی#معاون#قضایی#ارزشیابی#کارمندان#اساس#فعالیت به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، سیدرضا سجودی معاون قضایی رئیس