مرور برچسب

ارتباط پوست کشف شده

ارتباط بین یوزپلنگ کشف‌شده و مادر «آذر» و «توران» /آزمایش ژنتیک

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهدیشهر گفت: تأیید یا تکذیب هر گونه ارتباط بین پوست یوزپلنگ کشف‌شده در این شهرستان با مادر «آذر» و «توران» منوط به جواب آزمایش ژنتیک است. #پوست#یوز_پلنگ#کشف_شده#مادر#توران#آذر#آزمایش#ژنتیک به گزارش خبرگزاری