مرور برچسب

اجرای سند جامع مشارکت راهبردی

پکن:حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران

موضوع هسته ای ایران وزیر امور خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه ایران بر تلاش پکن برای حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرد. #وزیر_چین#انرژی_هسته_ای_ایران#وزیر_ایران «کین گانگ» وزیر امور خارجه چین در جریان دیدار