مرور برچسب

آمریکا، مصداق، نقض حقوق بشر

آمریکا مصداق بارز نقض حقوق بشر

مقام معظم رهبری: رژیم آمریکا در حالی از حقوق بشر دم می‌زند که زشت ترین تصویر از نقض حقوق بشر را در رفتار مستکبرانه‌اش با ملت‌های ضعیف جهان از خود برجای می‌گذارد…