مرور برچسب

آمریکا، شبه‌نظامیان، روسیه، خاورميانه، افغانستان

روسیه: آمریکا شبه‌نظامیان را از خاورمیانه به افغانستان اعزام می‌کند

وزیر دفاع روسیه:آمریکا شبه نظامیان گروه‌های تحت کنترل خود را از خاورمیانه به افغانشان اعزام می‌کند و پس از سازماندهی قصد دارد آنها را به کشورهای همسایه افغانستان انتقال دهد. پ.ن: این آمریکا تا منطقه ما رو خالی از حیات نکنه دست از خباثت