مرور برچسب

آمریکا، رقیب، ژئوپلتیکی، روسیه

ناریشکین: آمریکا خطرناک‌ترین رقیب ژئوپلتیکی روسیه است

«سرگئی ناریشکین» رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه گفت که بعد از فروپاشی شوروی سابق، آمریکا وعده‌هایش را فراموش کرده و هدایت کارزارهای شرورانهٔ جهانی علیه روسیه را برعهده گرفته. ناریشکین در مصاحبه با نشریهٔ «دفاع ملی روسیه» با بیان