مرور برچسب

آسیب بنیان خانواده

لطفا فرزندان را وارد مشکلات بین خودتان نکنید

ساناز طغرائی، روان شناس: به گفته این روان شناس یکی از مشکلاتی که بسیاری از خانواده‌ها آن را نادیده می‌گیرند وارد کردن کودکان به حیطه مشکلات والدین است. طبیعی است مادرو پدرها گاهی مشکلاتی با همدیگر داشته باشند. اما نباید هنگام بروز

عدم رعایت عفت از سوی مردان در خانواده و اجتماع چه نتایجی دارد؟

در جوامع سالم انسانی معمولاً نیروهای جسمی و روانی افراد در جهت اعتلای فرهنگ و تعالی آدمی است و تنها در صورتی که افراد به وظایف خود در حوزه فردی و اجتماعی عمل نکنند، این محیط تبدیل به یک مدار بسته سرشار از جاذبه های طبیعی جنسی بین زن و مرد

آسیب های اجتماعی فضای مجازی بر جمعیت روستایی 

همه ما بنا بر نقش و موقعیتی که در جامعه داریم، چه به صورت امر شخصی یا جنبۀ شغلی، باید راهکارهای درست استفاده از فضای مجازی و اینترنت را رعایت کنیم در هر حال، ملزم به تبعیت از ارزش‌ها و هنجارها هستیم و برای حضور و مشارکت در بافت و ساختار