مرور برچسب

آزمون آلایندگی خودرو

بهبود زیرساخت‌های مرکز آزمون آلایندگی خودرو در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

زیرساخت‌ها و دستاوردهای فناورانه مرکز آزمون آلایندگی خودرو شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران به بهره‌برداری رسید. #تصادف_خودرو #آزمون_تصادف_خودرو فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، زیرساخت‌های «مرکز آزمون آلایندگی خودرو