مرور برچسب

آزادی محکوم

آزادی یک محکوم به اعدام به همت جهادگران

مبلغ یک میلیارد تومان برای کمک به آزادی زندانی‌ها به همت گروه جهادگران شهید احمد گودرزی و با کمک مردم نیک اندیش و خیران جمع آوری شد. #محکوم #جهادگران #اعدام حامد خیرخواهان مسئول گروه جهادگران شهید احمدگودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار