مرور رده

شاخص آزادی

مردم سالاری اسلامی ثمرہ پیروزی انقلاب اسلامی / آزادی و دموکراسی

از اول انقلاب، این ملت است که در وسط میدان است. مسؤولان کشور اگر تصمیمی می گیرند، اگر شجاعتی به خرج می دهند و اگر اقدام راسخی می کنند، به پشتیبانی این ملت است. ملت وقتی در یک کشور وسط میدان باشد، در معادله قدرت، شریک و سهیم می شود.

آزادی به روایت انقلاب اسلامی

معنای آزادی در انقلاب اسلامی و اغتشاشات امروز دکتر فریدون عباسی (دانشمند هسته‌ای):آزادی از چنگال استکبار جهانی یک معنا و مفهوم دارد و آزادی‌ای که دوباره ما را به چنگ استکبار بیفکند معنایی دیگر. سختی‌هایی که می‌کشیم سبب شده ما به قدرت

منظور شما از آزادی چیست؟

صحبت‎های جالب یک دانشجو خطاب به دانشجویان معترض در نشست دانشجویان با سخنگوی دولت 🔸ما سردارانی را آوردیم و آمدید پشت تریبون صحبت کردید. چهره های سرشناس آوردیم صحبت کردید.الان سخنگوی دولت آوردیم آمدید صحبت کردید و می گویید آزادی نیست.