مرور رده

طرح صیانت

نظر امام خمینی(ره) در مورد دخالت سپاه و ارتش در مسائل سیاسی چه بود؟

فعالیت‌های سیاسی سپاه با مواضع امام خمینی(ره) در تضاد است؟ جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: 🔹 رفتار حذبی نداشتن سپاه به معنای این نیست که سپاه موضع سیاسی نداشته باشد. 🔹 عمل سپاه صرفا نظامی نیست؛ بلکه عمل سپاه سیاسی،