مرور رده

هم جنس گرایی

سکس با حیوانات در اسپانیا کم‌ بود سکس با کودکان در هلند هم قانونی شد!

تازه دستور دادن رابطه جنسی با کودکان باید عادی بشه و در مدارس تدریس شود! از اون بدتر حزب پدوفیل هلند دنبال قانونی کردن رابطه جنسی با مُرده است!! یعنی هر چی وقاحته تو باغ وحش اروپا میشه یکجا پیدا کرد. مجتبی روحی‌زاده

چالش بی‌پایان پدوفیلی در غرب/ جنایت ضد انسانی در حق کودکان بی‌دفاع

همزمان با شروع حمایت های دانشگاه های امریکا و کانادا از پدوفیلی و صحبت های پاپ فرانسیس کم کم پدوفیلی ها جرات پیدا کردن و از نیازها و علاقه های جنسی‌شون میگن .در غرب روزی خواهد رسید که پدر مادرها نمیتونن بخاطر تجاوز به بچشون اعتراض کنن