مرور رده

هم جنس گرایی

لایحه جدید کلفرنیا، والدینی رو که هویت جنسیتی فرزندشون رو تایید نمیکنن به عنوان “کودک…

یعنی اگر یه بچه ۵ ساله بگه من پسر نیستم و دخترم و والدین مخالفت کنن توسط ایالت مجازات می‌شوند. عملا هیچ سنی به عنوان حداقل سن معرفی نشده ‏یه روزی میگفتن همه عقاید محترمند پس به فمینیستها احترام بذارید اماچندسال بعد مردم جهان رو مجبور

آموزش همجنس‌بازی، جنایت فرهنگی عظیمی که تمدن غرب در حق کودکان خود روا می‌دارد.

⭕️ بعد از آموزش همجنس‌بازی به کودکان، نوبت به حیوان انگاری بچه‌های معصوم در غرب رسید بچه‌هایی که به حیوان بودن تظاهر میکنن و حتی در کلاس درس با صدای حیوانات با معلم صحبت میکنن! پ‌ن. طبق این مستند یکی از عوامل تاثیرگذار روی این بچه‌ها

انسان و همجنس گرایی / نقد و بررسی دیدگاه Stoecesm

اثبات موارد همجنسگرایی به صورت دقیق در میان حیوانات نیاز به بررسی دقیق و علمی دارد كه از این نوشته خارج است. با فرض اینكه وقوع چنین امری را در حیوانات ثابت بدانیم، به بررسی نكاتی پیرامون نوشته ‎ای با عنوان «آیا همجنسگرایی در طبیعت دیده می

تمدن غرب، همجنسبازی را در پوشش علم به دنیا تحویل می‌دهد

⚠️ «علمی‌سازی» همجنس‌بازی! /دانشمندان موشی با دو پدر خلق کردند یکی از اهداف سند2030 برابری جنسیتی است و البته یکی از مصادیق برابری جنسیتی، به رسمیت شناختن همجنس‌بازان است. اگر کسی تصور نماید که داستان به همین جا ختم می‌شود،

در کلیسا چه خبر است؟ کلیسای لوتری آمریکا مجوز همجنسبازی با کودکان را صادر کرد!!

⚠️ کلیسای لوتری آمریکا مجوز درگ کوئین‌ها (مردان هرزه زن‌نما؛ یکی از شاخه‌های همجنسبازی) رو برای ترویج و توضیح خودشون برای بچه‌ها در کلیسا را صادر کرد ببینید با نام خدا، برای ابلیس چه فلسفه‌ای به خورد ذهن‌های این کودکان معصوم میدهند