مرور رده

آخرت

متنعمان و صاحبان نعمت در آخرت چه کسانی هستند؟

بر اساس وعده های الهی در قرآن کریم، عده ای در آخرت از نعمت های الهی برخوردار خواهند شد. ۱ - متنعّمان درآخرت بر اساس آموزه های قرآن ، متنعمان در آخرت به قرار ذیلند: ۱.۱ - انبیاء ۱. پیامبران: در آخرت، حضرت ابراهیم 

تکلیف شهدای دست‌بریده در آخرت چیست؟

خداوند به تمام افرادی که با دستان بریده به شهادت رسیده‌اند، دو بال هدیه خواهد داد. براساس تحقیق در منابع روایی و تاریخی، تنها دو شهید را می‌یابیم که صراحتاً وجود چنین امتیازی برایشان اعلام شده است؛ آن دو شهید عبارت‌اند از: جعفر بن ابی‌طالب

امیدبخش ترین آیه قرآن در قیامت کدام است؟

امیدوار کننده ترین آیه را می توان با مطالعه داستان زیر شناخت: امام علی(ع) از یارانش پرسید: «کدام آیه از کتاب خدا، شما را به نجات در فردای قیامت، امیدوارتر می کند؟» چند تن از اصحاب، آیه ای را مثال زدند؛ امّا چون از دادن پاسخ درست

معذبان و زیان کاران در آخرت چه کسانی هستند؟

بر اساس وعده های قرآن کریم، عده ای در آخرت از زیان کاران محسوب شده و در عذاب خواهند بود. ۱ - معذّبان در آخرتزیان کاران و معذّبان در آخرت عبارتند از : ۱.۱ - کافران۱. کافران: هر که جز اسلام ، دینی دیگر جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود

تجسم اعمال در قیامت چگونه خواهد بود؟

مساله تجسم اعمال از مسایل مربوط به جهان پس از مرگ است. این مساله، گرچه شاخه‌ای از کیفر و پاداش اخروی است، ولی در بحث شهود و گواهان قیامت نیز می‌تواند راه‌گشا باشد؛ زیرا هرگاه کردار انسان گناهکار در سرای دیگر تجسم یابد، خود بهترین شاهد و

جهنم در علوم قرآنی چگونه توصیف شده؟

معرفت ما درباره مسائل مربوط به جهان دیگر هر قدر زیاد هم باشد محدود است، تنها شبحی از دور برای ما نمایان است، اما جزئیات و خصوصیات آن روشن نیست چرا که عالم آخرت به طور کلی جهانی است بالاتر از این عالم، درست مانند عالم جنین نسبت به زندگی

مسیر قیامت و آخرت انسان از سکرات موت تا پل صراط

انسان در مسیر سفر آخرتش منازل و مراحل متعدد را از سکرات موت تا پل صراط طی می‌کند که در اینجا به اختصار درباره آن منازل توضیحاتی ارائه می‌شود. ۱ - تبیین مسیر قیامتبرای سفر آخرت منازلی ذکر شده است: ۱.۱ - سکرات موتنخستین منزل، جریان

آثار کفر به آخرت چه خواهد بود؟

قرآن کریم، چنان که از ایمان به آخرت در کنار ایمان به خدا یاد کرده، کفر به آخرت را نیز گمراهی شناسانده است: «و مَن یکفُر بِاللّهِ و مَلئِکتِهِ و کتبِهِ و رُسلِهِ و الیومِ الأَخرِ فَقد ضَلَّ ضَللا بَعیداً.» ۱ - آثار کفر به آخرتاز

شهادت اخروی دادگاه عدالت الهی چیست؟

در دادگاه عدالت الهی شاهدانی هستند که بر اعمال انسانها گواهی می‌دهند و داوری عادلانه الهی با استناد به شهادت این شهود انجام می‌پذیرد. ۱ - ویژگی‌های شهادت اخرویگواهی اخروی تفاوتی بنیادین با شهادت شهود در دنیا دارد و دارای ویژگی‌هایی

تقارن اصلی دنیا و آخرت در چیست؟

تقارن ایمان به آخرت با ایمان به خدا و ایمان به پیامبران (علی نبینا وآله و علیهم السلام) نشان دهنده اهمّیت آن است. ۱ - در قرآنقرآن کریم دنیا و آخرت را در ده‌ها آیه در کنار هم آورده و اموری را مورد توجّه قرار داده است: ۱.۱ - رابطه