مرور برچسب

تعرض جنسی، پارلمان اروپا

داستان ناتمام تعرض جنسی به زنان در اروپا؛ این بار توسط اعضای پرقدرت پارلمان

تعرض جنسی یک نماینده پارلمان اروپا به دو کارمند زن افشاگری سایت خبری بیلد به نقل از گزارش کمیته اتحادیه اروپا درباره رسوایی کارولین براونزبرگر رینهولد، نماینده پارلمان اروپا و آزار و اذیت فیزیکی وی در ژوئن ۲٠۲۲ که تحت مصرف بالای الکل