مرور برچسب

تشخیص دشمن اصلی

مفهوم دشمن، شاخص ها و الزامات دشمن شناسی

از منظر مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای: دشمن اصلى را پیدا کنید؛والا اگر انسان با دشمن فرعى سینه‌ به‌ سینه بشود،هم قواى او تحلیل میرود، هم نتیجه‌ى کار نتیجه‌ى مطلوبى نخواهد شد یکی از دیرپا ترین مفاهیم زندگی بشری مفاهیم دوست و دشمن