مرور برچسب

انحلال شرکت گاز

انحلال دو شرکت بازرگانی گاز و ذخیره سازی گاز طبیعی

انحلال شرکتهای گاز و ذخیره گاز #انحلال_شرکت_گاز#ذخیره_سازی_گاز#روحانی شرکت ذخیره سازی گاز نقش قابل توجهی در جلوگیری از افت گاز در استان های مختلف کشور در سرما داشته است. هدف از این انحلال کوچک سازی و چابک سازی شرکت ملی گاز عنوان