مرور برچسب

اصلاح، قانون انتخابات

اصلاح قانون انتخابات به دنبال توسعه اختیارات شورای نگهبان نبوده

طحان_نظیف: سخنگوی شورای نگهبان: قانون انتخابات سابق مربوط به چند دهه قبل بود و با نارسایی‌ در حوزه‌های مختلف همراه بود. در راستای دفاع از حقوق مردم و داوطلبان این قانون به‌روزرسانی شده است. اصلاح قانون انتخابات به دنبال توسعه