مرور برچسب

آخرت انسان

متنعمان و صاحبان نعمت در آخرت چه کسانی هستند؟

بر اساس وعده های الهی در قرآن کریم، عده ای در آخرت از نعمت های الهی برخوردار خواهند شد. ۱ - متنعّمان درآخرت بر اساس آموزه های قرآن ، متنعمان در آخرت به قرار ذیلند: ۱.۱ - انبیاء ۱. پیامبران: در آخرت، حضرت ابراهیم 

حقیقت بهشت چیست؟

بهشت مكاني كه خداوند به صاحبان اعمال صالحه بعنوان پاداش وعده داده است و جهنم مقابل آن قرار دارد كه به فراخور اعمال افراد درجات متفاوتي دارد و منشا ايجاد آن نيز اعمال انسان ها مي باشد كه در اين مقاله امام خمینی رحمة الله عليه آن را از منظر

معذبان و زیان کاران در آخرت چه کسانی هستند؟

بر اساس وعده های قرآن کریم، عده ای در آخرت از زیان کاران محسوب شده و در عذاب خواهند بود. ۱ - معذّبان در آخرتزیان کاران و معذّبان در آخرت عبارتند از : ۱.۱ - کافران۱. کافران: هر که جز اسلام ، دینی دیگر جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود

حکایت بقای روح بعد از مرگ از زبان قرآن

۱ - روح و نفس آیات متعدد قرآن مجید، به صراحت‏ حکایت از بقای روح پس از مرگ می‏کند. انسانها با توجه به دیدگاه قرآن و احادیث و تایید دانشمندان اسلامى و حکماء و متکلمین و حتى دانشمندان غربى در باطن خود موجودى به نام روح و نفس دارند.

مسیر قیامت و آخرت انسان از سکرات موت تا پل صراط

انسان در مسیر سفر آخرتش منازل و مراحل متعدد را از سکرات موت تا پل صراط طی می‌کند که در اینجا به اختصار درباره آن منازل توضیحاتی ارائه می‌شود. ۱ - تبیین مسیر قیامتبرای سفر آخرت منازلی ذکر شده است: ۱.۱ - سکرات موتنخستین منزل، جریان

آثار کفر به آخرت چه خواهد بود؟

قرآن کریم، چنان که از ایمان به آخرت در کنار ایمان به خدا یاد کرده، کفر به آخرت را نیز گمراهی شناسانده است: «و مَن یکفُر بِاللّهِ و مَلئِکتِهِ و کتبِهِ و رُسلِهِ و الیومِ الأَخرِ فَقد ضَلَّ ضَللا بَعیداً.» ۱ - آثار کفر به آخرتاز

تقارن اصلی دنیا و آخرت در چیست؟

تقارن ایمان به آخرت با ایمان به خدا و ایمان به پیامبران (علی نبینا وآله و علیهم السلام) نشان دهنده اهمّیت آن است. ۱ - در قرآنقرآن کریم دنیا و آخرت را در ده‌ها آیه در کنار هم آورده و اموری را مورد توجّه قرار داده است: ۱.۱ - رابطه

رابطه و تقارن دنیا و آخرت از نگاه اسلام

تقارن ایمان به آخرت با ایمان به خدا و ایمان به پیامبران (علی نبینا وآله و علیهم السلام) نشان دهنده اهمّیت آن است. ۱ - در قرآن قرآن کریم دنیا و آخرت را در ده‌ها آیه در کنار هم آورده و اموری را مورد توجّه قرار داده است ۱.۱ -

نشانه هایی از بهشت و جهنم در آخرت

زندگانی امیر مؤمنان علیه السلام سراسر معجزه و نشانه های شگفت انگیز بود؛ چه آن زمان که به آن طرز معجزه آسا و در خانۀ کعبه به دنیا آمدند و شهادتین را گفتند و چه آن زمان که در جوانی آن رشادت ها را خلق کردند و با قدرتی ملکوتی درب خیبر را از جا

رشد و تکامل انسان‌ها در بهشت با توجه به قرآن کریم

انسان‌ها در بهشت فرصت پیشرفت داشته و در معرض تحول و تکامل قرار دارند، همین تکامل عاملی است که انسان را دچار کسالت و خستگی نمی‌کند. چون انسان در بهشت مدام در حال پیشرفت خواهد بود تا به نعمت‌های بالاتری دست پیدا کند.این پرسش برای برخی از